Legadvies

“Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe gazon!”

Veel tuinliefhebbers geven bij de aanleg of herstel van het gazon, de voorkeur aan graszoden. Na het leggen, zijn de graszoden immers binnen enkele weken vastgegroeid en daarna is het gazon ‘gebruiksklaar’.

De voordelen van graszoden

  • U heeft direct resultaat
  • Gemakkelijk te leggen
  • Afwezigheid van onkruiden en vreemde grassen

De zoden zijn ingezaaid met graszaadmengsels en rassen, die aan de hoogste eisen voldoen. Gedurende een jaar kunnen ze uitgroeien, en een goed ontwikkeld wortelsysteem vormen, zodat ze kunnen worden gesneden. De zoden worden met veel zorg gekweekt. Het eindproduct is dan een dichte, sterke zode, mooi van kleur en onkruidvrij. De afmetingen van de zoden zijn: breed 40 cm. Lang 2,50 meter en dik 1-1,5 cm. (1rol = 1 m²) Graszoden zijn een levend product en kunnen in opgerolde toestand ongeveer 36 uur in goede conditie blijven; dit is afhankelijk van de buitentemperatuur. Is het niet mogelijk de zoden direct te verwerken, dan dienen ze te worden uitgerold en met water te worden besproeid, zodat ze niet uitdrogen.

Grondbewerking

Voor een optimaal resultaat dient u de zoden op een goed voorbewerkte ondergrond te leggen. Oude grasmat verwijderen. U begint met de grond los te maken, bijvoorbeeld door te spitten. Heeft u kleigrond, dan spit u het beste in het najaar. In de vorstperiode die daarop volgt, krijgt de grond dan een rulle structuur en tijd om na te zakken. Alle ongerechtigheden, zoals en wortelkruid moet u verwijderen. Wij raden u af om de ondergrond na het spitten te bemesten. Door te sterke bemesting kunnen jonge wortels gemakkelijk verbranden. Voordat men zoden gaat leggen, moet de ondergrond voldoende vast en egaal zijn, bv. Door de grond aan te lopen of aan te rollen (bv. Met een landrol) u kunt de grond egaliseren met een hark of eventueel met een plank afschaven (afrijen) voor een mooi vlak resultaat. Na het afrijen harkt u de ondergrond weer lichtjes los. Op een dicht gesmeerde grond zal de zode moeilijk aanslaan.

De graszoden leggen

De grond mag vochtig zijn maar niet modderig. Rol de zoden uit, zodanig dat ze strak tegen elkaar aan komen te liggen, waarbij u ze als een steenpatroon laat verspringen. Bij het leggen van de volgende banen, knielt u op een plank, die u op de eerder gelegde zoden legt, hierdoor voorkomt u beschadigingen of omkrullen. Na het leggen moeten de zoden stevig worden aangerold of aangelopen, om zodoende goed contact met de ondergrond te krijgen. Vervolgens direct water geven, liefst met een tuinsproeier. De zoden moeten door en door nat zijn. Blijf ongeveer 3 weken water geven, zo’n 2 à 3 maal per week, liefst ’s avonds. Dit is ook afhankelijk van het weer, de zoden moeten vochtig blijven.

De groei van het gazon

Na ongeveer 3 weken zijn de graszoden vastgegroeid. Het gevaar voor uitdrogen wordt nu minder groot, maar de wortels zitten nog niet diep, dus wel blijven oppassen. Het water geven moet nu wel worden verminderd om het gras tot een diepere beworteling te dwingen.

Het maaien

Ongeveer een week na het leggen van de zoden zal, afhankelijk van het jaargetijde gemaaid kunnen worden. Zorg voor een scherpe, goed afgestelde maaimachine. De maaihoogte voor speelgazon is 3 – 4 cm. De eerste maand zal het gras voorzichtig moeten worden behandeld. Er mag beperkt op worden gelopen.

Het bemesten

Een regelmatige bemesting van het gazon is noodzakelijk om een gezonde en stevige mat te houden. Het beste kunt u een speciale gazonmest gebruiken. Mossen krijgen dan geen kans zich te ontwikkelen. Als u kunstmest gebruikt is het belangrijk dat het gras volkomen droog is. Na het bemesten moet het gazon, om verbranding te voorkomen, goed gesproeid worden. Er zijn speciale meststoffen in de handel die minder kans op verbranding geven.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe gazon!